Gói thầu thi công đường & Hệ thống cấp thoát nước – Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đình Vũ

06/10/2015Từ Tin nội bộ
Công ty cổ phần Xây dựng & Quản lý dự án Hi–End vừa đạt thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ về việc thi công đường và hệ thống thoát nước – thuộc Dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đình Vũ. Hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống hạ tầng giao thông đối với sự phát triển của khu công nghiệp, HICON quyết tâm hoàn thành dự án với tiến độ kịp thời, chất lượng cao. Đây là dự án đầu tiên mà HICON hợp tác với chủ đầu tư Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ, thông qua dự án này HICON hy vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn với chủ đầu tư trong các giai đoạn phát triển của khu công nghiệp. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                         Nhóm tin tức nội bộ thực hiện