HICON ĐỒNG HÀNH CÙNG CBCNV VƯỢT DỊCH COVID-19

20/04/2020Từ Tin nội bộ, Tin văn hoá, Tin nổi bật

Trong bối cảnh dịch bệnh Corona (COVID-19) đang lan rộng trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc cũng như đời sống của mọi người, công đoàn công ty phối hợp cùng Ban Giám đốc lên kế hoạch hỗ trợ cho toàn bộ CBNV thuộc hệ thống HICON Group các suất quà là nhu yếu phẩm cần thiết cho mỗi gia đình các cán bộ nhân viên để mọi người có thể an tâm làm việc.

Trong tuần này từ ngày 24/04 đến ngày 26/04/2020, các suất nhu yếu phẩm sẽ được chuyển trực tiếp tới từng CBNV đang làm việc tại công trường và văn phòng các công ty. HICON biết rằng phần hỗ trợ này khoản trợ cấp này không thể bù đắp được hết tất cả những khó khăn, nhưng sẽ góp phần giúp ích cho các thành viên trong đại gia đình HICON vượt qua thời điểm này. Những món quà không chỉ là những phần QUÀ mà chính là sự QUAN TÂM CAM KẾT tương lai tươi sáng.

Hy vọng rằng toàn thể nhân viên cùng nhau chung sức tạo nên một HICON Group vững mạnh để vượt qua dịch bệnh, toàn thể cán bộ nhân viên HICON “Hãy giữ gìn sức khỏe, an toàn” để tiếp tục đồng hành cùng công ty phát triển vững mạnh. Món quà dù nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm lớn. Dịch bệnh còn phức tạp, nhưng đồng lòng chung sức chắc chắn sẽ vượt qua!