HICON TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ

06/07/2020Từ Tin văn hoá, Tin nổi bật

Ngày 04/7/2020 vừa qua, HICON Group đã kết hợp cùng Viện khoa học quản lý nguồn nhân lực HMIS tổ chức buổi đào tạo Giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp cao của các công ty.

Nhằm nâng cao năng lực quản trị của Ban điều hành các công ty trực thuộc hệ thống HICON Group, đồng thời giúp bộ máy Quản lý đánh giá cụ thể các mục tiêu chiến lược nhằm đưa ra kế hoạch quản trị nhân lực một cách có hiệu quả. Chủ tịch HĐQT – ông Đoàn Trọng Việt đã có mời Tiến sỹ Nguyễn Văn Sĩ – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Quản lý nguồn nhân lực tới đào tạo trực tiếp tại văn phòng công ty.
Tham gia buổi đào tạo có sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị công ty HICON, Ban Giám đốc công ty HICON, Giám đốc và kế toán trưởng các công ty liên kết gồm HICON M&E, HTV Tree, Epig, Joy Plus cùng các nhân sự chủ chốt của công ty.

Mục tiêu của buổi đào tạo này nhằm giúp cho hệ thống HICON Group xác định rõ mục tiêu hoạt động, giúp công ty xây dựng mô hình quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả dựa trên nhưng nền tảng, những mục tiêu được hoạch định một cách cụ thể, nhất quán, mang lại sự thành công về tài chính, giá trị dài hạn cho công ty.

Với tư duy và nhận thức luôn được cập nhật, trong thời gian tới, HICON Group sẽ có một nền móng quản trị vững chắc, ở đó mọi thành viên đều có sự đồng lòng nhất trí, đoàn kết, nỗ lực hết mình để hướng tới những giá trị cốt lõi đã đề ra.

Theo Ban Truyền thông – Marketing HICON