HICON TRI ÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/07/2017

07/07/2017Từ Tin văn hoá

Ngày Thương binh – Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là mà cả nước ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; quan tâm giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Các thế hệ người Việt Nam mãi mãi khắc ghi những chiến công hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Công đoàn công ty xin được gửi tới các gia đình Cán bộ nhân viên có người thân là các Mẹ Việt Nam anh hùng các thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với Tổ quốc lòng tri ân sâu sắc, những lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành nhất.

Một số ảnh hoạt động của CBNV Phòng Thi công tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn và viếng đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong hoạt động tháng 04/2017 vừa qua: