Hoàn thành dự án: Xây dựng nhà kho mới ABEISM (2015)

30/10/2015Từ Tin nội bộ

 

Đầu tháng 6 năm 2015 Công ty Cổ phần  Xây dựng & Quản lý Dự án Hi-End đã được Công ty TNHH Toda Việt Nam tin tưởng giao thi công dự án xây dựng nhà kho mới Abeism (2015)  tại lô 47 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Sau năm tháng thi công, cuối tháng 10 năm 2015 dự án đã hoàn thành và bàn giao theo đúng yêu cầu về an toàn, tiến độ, chất lượng mà Hicon đã cam kết.

TODA là công ty xây dựng Nhật Bản, hoạt động ở Việt Nam từ năm 2009, chuyên về lĩnh vực đấu thầu, tư vấn xây dựng, công nghệ môi trường…

 

 

 

                                                                                                                           Nhóm tin tức nội bộ thực hiện