LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HIGHSUN

26/04/2018Từ Tin nội bộ

Ngày 26 tháng 04 năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư HICON đã tổ chức Lễ bàn giao công trình xây dựng Nhà máy Highsun Optoelectronic. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích mặt bằng 21.000 m2 trong thời gian 6 tháng, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018.

Công ty Hicon đã hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao và an toàn tuyệt đối, nhận được sự đánh giá cao của chủ đầu tư.