TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 TẠI CÔNG TRÌNH KTG – BẮC NINH

06/04/2019Từ Tin nổi bật

Ngày 06/04/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần đầu tư đã tổ chức Chương trình Họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2019 với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các Trưởng bộ phận và Giám đốc các công ty thành viên.

Trước khi buổi họp diễn ra, Ban Tổng giám đốc và các trưởng bộ phận đã tổ chức tham qua và kiểm tra việc thi công công trình KTG. Hiện tại, theo đánh giá Công trình KTG đang đạt được tiến độ đề ra và dự kiến đến tháng 06/2019 cơ bản công trình sẽ được bàn giao cho Chủ đầu tư.

Tại buổi họp, các Phó Tổng giám đốc đã báo cáo việc thực hiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khối phòng ban phụ trách với những tín hiệu đáng mừng. Trong đó, nổi bật nhất là màn chất vấn và đống góp ý kiến của các bộ phận trong Công ty, tập trung chủ yếu vào việc xây dựng hệ thống và phát triển mở rộng thị trường.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Toàn – Tổng giám đốc Công ty đánh giá rất cao nỗ lực của các bộ phận trong Qúy I/2019 đồng thời cũng ra chỉ thị các bộ phận tập trung nghiên cứu, cải tiến hệ thống quy trình làm việc của Công ty nhằm đảm bảo tiếp tục được đánh giá duy trì chứng chỉ ISO 9001:2015 và OSHAS 18001:2007.

Tổng kết chương trình là 2 bài chia sẻ của ông Nguyễn Đức Toàn – Tổng giám đốc công ty về “Tư duy thịnh vượng” và anh Lê Việt Cường về “Văn hóa sử dụng email trong doanh nghiệp”

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình họp quý I/2019: