VĂN HÓA CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN TẠI HICON GROUP

29/05/2019Từ Tin văn hoá

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, thể hiện tình yêu và lòng tự hào dân tộc của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Chào cờ đầu tuần trong các doanh nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong mỗi cán bộ công nhân viên.

Ngay từ những buổi đầu thành lập, văn hoá chào cờ đầu tuần đã áp dụng trên toàn hệ thống HICON từ văn phòng đến công trình của tất cả các công ty thành viên của HICON Group. Với HICON, nghi lễ chào cờ đầu tuần là cách để chúng tôi thể hiện lòng biết ở tới Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tới các lực lượng vũ trang nhân dân đã có công giữ vừng nền chính trị ổn định hoà bình, nền kinh tế vững mạnh tạo một môi trường tốt để HICON phát triển bền vững, mỗi CBNV HICON yên tâm công tác, công hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển chung của HICON.

Thông qua lễ chào cờ đầu tuần, Ban lãnh đạo cũng muốn tạo ý thức rèn luyện tác phong chấp hành nghiêm túc giờ giấc và tinh thần làm việc sẵn sàng, là thể hiện cụ thể hành động học tập tư tưởng đạo đức Bác Hồ của cán bộ công nhân viên.

Tại mỗi buổi chào cờ, Công ty sẽ kịp thời biểu dương “nóng” những nhân tố tích cực trong tuần qua, đồng thời uốn nắn ngay những biểu hiện lệch chuẩn có thể dẫn đến những kết quả không tốt cho cá nhân và bộ phận, từ đó sẽ có tác động tích cực đến thành tích chung của cả tập thể. Tinh thần “Tiến quân ca” trở thành động lực cho mỗi việc làm, mỗi hành động, là khởi đầu cho một tuần làm việc tràn đầy xung lực và với tinh thần mới, khí thế mới.

Cũng nhân dịp buổi lễ chào cờ đầu tuần, Ban lãnh đạo công ty sẽ có những câu chuyện chia sẻ dành cho CBNV. Đó là những chiêm nghiệm được rút ra từ đời sống hàng ngày cũng như trong công việc của những nhà quản lý. Mỗi chia sẻ được coi như một chủ đề hướng tới của cả công ty trong tuần làm việc mới.