Văn hóa đặc trưng nhất của Hicon là teamwork

20/06/2015Từ Tin văn hoá

 

Sáng thứ 7 (ngày 20/06/2015), trong buổi thảo luận về vở kịch “Ai là thủ phạm” Chủ tịch HĐQT đã đưa ra một câu hỏi cho những người tham gia thảo luận như sau: “Theo bạn, Văn hóa đặc trưng nhất của Công ty là gì?”

Trong buổi khảo sát nhỏ này CBCNV công ty đã đưa ra những ý kiến và những nét tiêu biểu về văn hóa Doanh nghiệp mà các Anh chị em cảm nhận được trong thời gian làm việc ở công ty, rất nhiều ý kiến được đưa ra trong đó đại đa số ý kiến đưa ra và được Chủ tịch HĐQT tiếp nhận và khẳng định là: “Văn hóa đặc trưng nhất của HICON là Teamwork”.
Sau đây là những hình ảnh thể hiện rõ nhất nét văn hóa đẹp của công ty:
 
 

                                                                                                                                                                             Nhóm tin tức nội bộ thực hiện