VINH DANH CÁ NHÂN XUẤT SẮC QUÝ III NĂM 2020

25/12/2020Từ Tin nội bộ, Tin văn hoá

Sự thành công của một doanh nghiệp đến từ nỗ lực của tất cả mọi người. Thấu hiểu điều đó, Công ty HICON luôn ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của tất cả các thành viên và có chính sách khen Thưởng dành cho những Cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc quý. Vừa quan, Ban tổng giám đốc cũng đã tra thưởng cho những CBNV xuất sắc quý III năm 2020.

Anh Đặng Thái Sơn – Giám đốc dự án Silica – Huế

Bạn Lê Thị Hà Phương và bạn Trần Hoài Phương– Nhân viên Công ty cổ phần JOY Plus.

Giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất Quý là giải thưởng nhằm động viên, khích lệ các thành viên của đại gia đình HICON nỗ lực làm việc, sáng tạo trong công việc và học hỏi hết mình để hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đây cũng là sự ghi nhận của Tổng Giám Đốc đối với những đóng góp của các thành viên trong sự phát triển chung của cả tập thể.

HICON trân trọng cảm ơn toàn thể CBCNV vì những nỗ lực và cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của hệ thống các công ty. HICON hiểu rằng sức mạnh của tập thể được tạo nên bởi sự nỗ lực của mỗi cá nhân và chúng tôi tự hào vì các bạn là những người đồng hành trên con đường đưa HICON Group ngày càng lớn mạnh.