Vinh dự được nhận Chứng chỉ An toàn của nhà thầu SAMSUNG C&T

20/11/2015Từ Tin nội bộ

Trong tháng 11/2015 Công ty HICON đã đã vinh dự được Nhà thầu Samsung cấp CHỨNG CHỈ AN TOÀN trong quá trình thi công Công tác hạ tầng – Dự án Nhà máy tổ hợp METAL- SEVT Yên Bình, Thái Nguyên vì đã đạt dược 365 ngày = 2.920 giờ an toàn.

Công tác thi công xây dựng tại các dự án của Samsung luôn yêu cầu mỗi nhà thầu phải đáp ứng các yếu tố: Chất lượng  tốt nhất, tiến độ là mục tiêu số một, đặc biệt là công tác An toàn vệ sinh lao động được đặt lên hàng đầu.

Để đạt được những tiêu chuẩn về Chất lượng, Tiến độ, đặc biệt là công tác An toàn lao động, trong thời gian vừa qua Công ty HICON đã không ngừng tìm tòi, cải tiến và áp dụng những công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, khẳng định về chất lượng, đáp ứng được tiến độ, với những con người kỷ luật, tác phong công nghiệp, không vi phạm các quy định về công tác An toàn lao động.

 

 

                                                                                                                          Nhóm tin tức nội bộ thực hiện