TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 11.000 M3/NGĐ (STP)
|
Tên dự án: Trạm xử lý nước thải 11,000 m3/NGĐ (STP) Chủ đầu tư: Công...
Chi tiết
NHÀ MÁY KTG INDUSTRIAL BẮC NINH
|
Tên dự án: Nhà máy KTG Industrial Bắc Ninh Chủ đầu tư: Công ty TNHH...
Chi tiết
NHÀ MÁY GUNZETAL
|
Tên dự án: Nhà máy Gunzetal Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gunzetal Việt Nam...
Chi tiết
NHÀ MÁY SẢN XUẤT AUTOTECH
|
Tên dự án: Nhà máy sản xuất Autotech Chủ đầu tư: Công ty Cp Chế...
Chi tiết