TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 11.000 M3/NGĐ (STP)
|
Tên dự án: Trạm xử lý nước thải 11,000 m3/NGĐ (STP) Chủ đầu tư: Công...
Chi tiết
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3000 M3/NGÀY VÀ BỂ NƯỚC CHỨA NƯỚC SẠCH 6000M3
|
Tên dự án: Trạm xử lý nước thải công suất 3000m3/ngày đêm và Bể chứa...
Chi tiết
TRẠM XĂNG IDEMITSU Q8
|
Tên dự án: Trạm xăng Idemitsu Q8 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Idemitsu Kosan Địa điểm:...
Chi tiết
NHÀ MÁY NOEV LUBE OIL BLENDING
|
Tên dự án: Nhà máy NOEV Lube Oil Blending Chủ đầu tư: Công ty Nippon...
Chi tiết